czwartek, 28 czerwca 2012

2012-06-23 Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego


Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego po raz pierwszy w Polsce – w Częstochowie

   W dniu 23 czerwca 2012r. w Galerii jurajskiej odbył się Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego. To nowatorskie przedsięwzięcie zostało zainicjowane i zorganizowane przez Sekcję Szkolnictwa Specjalnego Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. Dzięki Dyrekcji Galerii Jurajskiej reprezentowanej przez koordynatora ds. marketingu pani Violetty Dziubin m.in.: udostępniono powierzchnie i przeprowadzono kampanię reklamową na terenie jednego z największych częstochowskich centrum handlowego. Uroczystość ta odbyła się przy wsparciu i pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Częstochowy.
   Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego rozpoczął się o godzinie 14.00 prezentacją placówek specjalnych funkcjonujących na terenie miasta. Swój dorobek, ofertę edukacyjną oraz wytwory prac uczniów przedstawiały: Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 43 w Częstochowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie. Placówki na zorganizowanych stanowiskach oferowały również mieszkańcom miasta bezpłatne konsultacje psychologów, logopedów i oligofrenopedagogów.
  Uroczyste otwarcie nastąpiło o godzinie 16.30, wówczas też odbyły się przemówienia zaproszonych gości. Swoją obecnością na Salonie zaszczycili: Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Przemysław Koperski, Wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach Tadeusz Żesławski, częstochowski radny i dyrektor Stowarzyszenia CKM Włókniarz Lech Małagowski, częstochowski radny Danek Janusz, Prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aleksandra Rezler oraz wszyscy dyrektorzy placówek specjalnych.
Przewodnicząca Sekcji Szkolnictwa Specjalnego Iwona Olszówka i Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Grzegorz Sikora otrzymali od Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztof Matyaszczyk wyrazy uznania w organizacji Salonu Edukacji Szkolnictwa Specjalnego oraz poparł ideę propagowania edukacji specjalnej na terenie miasta. Natomiast Prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aleksandra Rezler przekazała Prezydentowi miniaturę Pomnika Ławeczki Szkolnej, który znajduje się w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31 przed Domem Nauczyciela (obecną siedzibą Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego).
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również żużlowcy Stowarzyszenia CKM Włókniarz – Rafał Malczewski i Hubert Łęgowik, z którymi konferansjer i zarazem nauczyciel SOSW nr 1 – Anna Szymczyk przeprowadziła wywiad na temat ich codziennej pasji jaką jest żużel, niebezpieczeństwa płynącego z wykonywania zawodu żużlowca oraz niepełnosprawności, jako wyniku tragicznych wypadków na torze żużlowym.
Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego uświetniła Monika Kuszyńska, która opowiadając o wydarzeniach swojego życia po wypadku starała się przybliżyć zgromadzonym kwestię niepełnosprawności. Zaprezentowała również utwory muzyczne ze swojej pierwszej solowej płyty „Ocalona”, a na zakończenie koncertu zaśpiewała utwór Stanisława Soyki „Tolerancja”.
   Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego został zainicjowany z uwagi na zmiany prawa oświatowego, które wpłynęły na rozproszenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej po placówkach edukacyjnych kształcenia ogólnego. Przedstawienie oferty edukacyjnej placówek typu specjalnego oraz specyfiki pracy z uczniem niepełnosprawnym dał szansę na dokonanie wyboru przez rodziców dzieci niepełnosprawnych odpowiedniej placówki edukacyjnej, która w sposób odpowiedni wpłynie na edukację ich niepełnosprawnego dziecka. 
         


Placówki szkolnictwa specjalnego spośród innych placówek działających w Częstochowie odznaczają się m.in. odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, wysoko wykwalifikowani specjaliści, warunki lokalowe, wyposażenie klasopracowni i sale terapeutyczne w pomoce dydaktyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W tych wyjątkowych placówkach nauka zorganizowana i dostosowana jest do indywidualnych możliwości, umiejętności dzieci i młodzieży z różnym rodzajem niepełnosprawności.
Placówki te przeznaczone są dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, niewidomych, niedowidzących, głuchych, słabosłyszących, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które są wynikiem połączenia kilku deficytów. Charakter pracy poszczególnych placówek kształcenia specjalnego wymaga szczególnej organizacji w postaci wykwalifikowanej kadry oraz dostosowania warunków lokalowych dla potrzeb niepełnosprawnych dzieci.
  Wśród osób odwiedzających salon można było usłyszeć opinie „Przez tyle lat mieszkam w tej okolicy, a nie wiedziałam, że istnieje tam taka szkoła...”. Jak okazało się podczas rozmów oferta placówek szkolnictwa specjalnego nie była dostatecznie znana mieszkańcom miasta. Opinie te wskazują na ważność organizacji Salonu Edukacji Szkolnictwa Specjalnego w Częstochowie, który jak już zapewnili organizatorzy, w przyszłości z pewnością będzie kontynuowany.

Iwona Olszówka
Przewodnicząca Sekcji Szkolnictwa Specjalnego
ZO ZNP w CzęstochowieZapraszamy do Szkolnej Galerii - gdzie można zobaczyć wiele innych zdjęć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentowanie wpisu!

Etykiety wpisów

Archiwum artykułów