wtorek, 19 czerwca 2012

2012-06-23 - Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego


Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
42-200 Częstochowa, ul. Krótka 22
na Salonie Edukacji Szkolnictwa Specjalnego

Zarząd Oddziału ZNP i Sekcja Szkolnictwa Specjalnego w Częstochowie oraz Galeria Jurajska zapraszają na „Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego”, który odbędzie się 23 czerwca w godzinach 14.00-19.00 
na terenie Centrum Handlowego Galerii Jurajskiej.

„Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego” ma na celu:
·     zaprezentowanie oferty edukacyjnej poszczególnych placówek kształcenia specjalnego,
·     zapoznanie z działalnością i funkcjonowaniem placówek typu specjalnego,
·     przedstawienie organizacji pracy z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
·     zaprezentowanie wytworów i prac uczniów niepełnosprawnych z poszczególnych placówek,
·     możliwość rozmowy w punkcie konsultacji i porad, w którym zasiadać będą psychologowie, logopedzi i specjaliści oligofrenopedagodzy, którzy chętnie udzielają porad zainteresowanym.

„Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego” jest nowatorskim przedsięwzięciem organizowanym po raz pierwszy w Polsce. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość uzyskania informacji na temat możliwości podjęcia nauki w szkołach, które posiadają odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną, wykwalifikowanych specjalistów, warunki lokalowe, wyposażenie pracowni i sal terapeutycznych w pomoce dydaktyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W placówkach typu specjalnego naukę pobierają dzieci i młodzież niepełnosprawna: intelektualnie, ruchowo, z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
Gościem specjalnym „Salonu Edukacji Szkolnictwa Specjalnego” będzie piosenkarka Monika Kuszyńska

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Częstochowy.

Etykiety wpisów

Archiwum artykułów