piątek, 17 sierpnia 2012

WERNISAŻ PRAC PLASTYCZNYCH I TECHNICZNYCH "WYSTAWA PIĘKNA"

Wernisaż prac plastycznych i technicznych- Wystawa Piękna!!!!
W dniu 4 czerwca 2012r. o godz.10.00 w naszej szkole odbył się uroczysty wernisaż XIII Wystawy Piękna.
Wystawa, jak co roku, jest ekspozycją prac i wytworów o charakterze  plastycznym i dekoracyjnym, wykonanych przez uczniów naszej szkoły oraz uczniów z zaproszonych do udziału, różnego typu szkół i placówek. Prace powstały na lekcjach plastyki, techniki, na zajęciach świetlicowych i  innych o charakterze artystycznym w roku szkolnym 2011/2012 pod kierunkiem następujących nauczycieli: Katarzyny Pohoreckiej, Joanny Smolińskiej, Marcina Jońskiego, Ireny Górniak, Anity Modlińskiej, Małgorzaty Mitek, Anny Hynek, Wandy Wosik, Sylwii Bajor-Gaudy.
Celem wystawy są:
·        prezentacja wyników pracy i umiejętności uczniów
·        kształtowanie wrażliwości artystycznej
·        integracja młodzieży niepełnosprawnej i sprawnie intelektualnie przez wspólne działania twórcze
·        stworzenie możliwości do wspólnego poznania się, pokonywania barier i przesądów
·        kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji i wzajemnej życzliwości.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Pani Dyrektor Jolanta Koszek w sali gimnastycznej, a szczegóły dotyczące przebiegu uroczystości przekazały organizatorki wystawy, panie: Joanna Smolińska i Katarzyna Pohorecka.
W tym roku podczas wernisażu wystawy swoją obecnością zaszczycili nas:
·        Pan Zbigniew Janus – dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie
·        Pani Krystyna Skalik – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Częstochowie
·        Pani Aneta Żurek – konsultant WOM „RODN” w zakresie kształcenia specjalnego
·        Pani Katarzyna Patrzykont – doradca szkolnictwa specjalnego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie
·        Pani Papalska – wicedyrektor ZSS nr 23 w Częstochowie
Ponadto na naszą uroczystość przybyli oczywiście uczniowie wraz z opiekunami reprezentujący następujące szkoły i placówki:
·        Zespół Szkół nr 43 w Częstochowie
·        Zespół Szkół nr 23 w Częstochowie
·        Zespół Szkół nr 28 w Częstochowie
·        Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie
·        Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie
·        Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Jana de la Salle w Częstochowie
·        Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.J.BBrzechwy w Bogumiłku
·        Gimnazjum im.J.Korczaka w Blachowni
·        Gimnazjum nr 18 z oddziałami integracyjnymi im.K.Wielkiego w Częstochowie
·        I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Z.Herberta w Częstochowie
·        I Społeczne Gimnazjum im.Z.Herberta w Częstochowie.
·        Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im.M.Grzegorzewskiej w Częstochowie
Na wystawie zaprezentowano łącznie 880 prac plastycznych (w tym 198 prac wykonali uczniowie zaproszeni) wykonanych różnymi technikami plastycznymi.
Podczas wernisażu, tradycyjnie odbyły się Twórcze Działania Integracyjne - wspólna twórczość plastyczna uczniów z różnych szkół. W tym roku uczniowie mieli do wyboru następujące tematy:
·        Euro 2012.
·        Bajkowa postać.
·        Drzewo owocowe.
·        Temat dowolny.
Wykonane prace zaprezentowane zostały na zakończenie uroczystości w sali gimnastycznej, a w przyszłym roku stanowić będą piękną oprawę plastyczną XIV wernisażu Wystawy Piękna.
Jak co roku, podczas wernisażu wszyscy uczestnicy głosowali na najciekawszą pracę, a w części podsumowującej Pani dyrektor wręczyła dyplomy i drobne upominki uczniom z poszczególnych szkół, których prace zdobyły największą ilość głosów. Każda z uczestniczących w wystawie szkół otrzymała również dyplom uznania za przygotowanie pięknych prac do ekspozycji.
Wystawie towarzyszyły występy muzyczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły oraz słodki poczęstunek.
W tym roku naszą uroczystość odwiedziła lokalna telewizja Orion, która przygotowała krótką migawkę z naszego kulturalnego wydarzenia.
Na następną wystawę zapraszamy już za rok!!!
Organizatorki Wernisażu są panie: Joanna.Smolińska, Katarzyna.Pohorecka


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentowanie wpisu!

Etykiety wpisów

Archiwum artykułów