czwartek, 31 stycznia 2013

II NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O II NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”

         Dnia 28 stycznia 2013 r. rozpoczynamy rekrutację  kandydatów na uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Nabór wymaganych dokumentów prowadzony będzie do 22 marca 2013 r. włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona.
         Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) kształcą się w szkole ( zasadniczej szkole zawodowej lub technikum) biorącej udział w projekcie;
b) nie była Uczestnikiem Projektu w poprzednim roku szkolnym;
c) nie jest Uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.   
         Uczestnikom projektu proponujemy darmowe formy kształcenia zawodowego:
-         doradztwo zawodowe ( grupowe i indywidualne),
-         kursy, w tym kursy certyfikowane,
-         praktyki/staże zawodowe u pracodawcy,
-         dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
-         wizyty studyjne u pracodawcy,
-         dostęp do platformy e-learningowej

         Osoby spełniające wymagania i zainteresowane udziałem w projekcie prosimy                            o składanie w sekretariacie szkoły, której jest uczniem, następujące dokumenty:
-         formularz zgłoszeniowy do projektu,
-         oświadczenie Uczestnika Projektu,
-         wypełnioną ankietę rekrutacyjną.

         Wymienione powyżej dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy pod adresem: www.czestochowa.pl, www.fe.czestochowa.pl a także na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie oraz w sekretariatach szkół: 1. Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie, ul. Legionów 58, www.zsanders.eu
 2. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie, ul. Prusa 20, www.zsprus.czest.pl
 3. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie, ul. Krakowska 80F, www.reymont.czestochowa.pl
 4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Al. Niepodległości 16/18, www.zeromskiczest.pl
 5. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142, www.zskochanowski.eu
 6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30, www.zse.ids.czest.pl
 7. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie, ul. Worcella 1, www.zsg.czest.pl
 8. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Puławskiego w Częstochowie, ul. Targowa 29, www.pulaski.neostrada.pl
 9. Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 3/7, www.zssb.czestochowa.ids.pl
 10. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, www.zst.ids.czest.pl
 11. Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 84/90, www.tzn.edu.pl
 12. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie, ul. Krótka 22, www.interklasa.neostrada.pl
 13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Przechodnia 11/15, www.ckp.czest.pl
Wszystkie składane dokumenty powinny zostać opatrzone podpisem kandydata, a w przypadku osób niepełnoletnich również podpisem prawnego opiekuna kandydata, i złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja uczestników do projektu „Mam zawód – mam pracę                        w regionie” i złożone w sekretariacie szkoły uczestniczącej w projekcie lub Urzędzie Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji,  pokój 34.

Informacji w kwestii rekrutacji i innych zagadnień związanych z projektem „Mam zawód – mam pracę w regionie” udziela zespół projektowy:
Magdalena Nocoń – Pracownik obsługi merytorycznej
Aneta Nowak – Pracownik obsługi merytorycznej
Referat Obsługi Projektów Europejskich
Wydział Edukacji
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
pok. nr 34 (parter)
tel.: 34 37 07 264

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentowanie wpisu!

Etykiety wpisów

Archiwum artykułów