czwartek, 21 marca 2013

XIII Konkurs "Igłą Malowane"


ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu "Igłą Malowane".
Otwarcie wystawy prac konkursowych oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom
odbędzie się 12.04.2013r. o godz. 9:05
w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie.
Prace konkursowe w różnych technikach rękodzielniczych można dostarczać  na adres szkoły:
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M Grzegorzewskiej w Częstochowie, ul. Krótka 22.
Prace konkursowe można dostarczać do 04.04.2013r. do sali 016.
Zapraszamy do udziału w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU
„Igłą Malowane”
I. Organizator:
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie, ul. Krótka 22.
II. Cele Konkursu:
 • Rozwijanie wrażliwości i myślenia plastycznego.
 • Prezentacja dorobku twórczego.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Rozwój rękodzielnictwa.
 • Upowszechnianie inicjatyw twórczych.

III. Warunki uczestnictwa:
 • Dostarczenie na własny koszt prac konkursowych 7 dni roboczych przed datą uroczystości finałowej.
 • W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek oświatowo - wychowawczych, osoby dorosłe.
 • Do Konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne i zespołowe (liczba osób w zespole dowolna).
 • Oprawa i format prac dowolny.
 • Tematyka prac dowolna, ale mile widziane inspiracje tematem przewodnim finału, np. „Kwiaty igłą malowane”.
 • Prace z lat ubiegłych mogą brać udział w wystawie podczas finału Konkursu.
 • Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem wychowanka i wychowawcy, nazwą i adresem, nr tel. szkoły (placówki, domu).
 • Prace mogą być wykonane różnymi technikami haftu, patchworku, aplikacji lub inną.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody, laureaci dyplomy, ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 • W ocenie prac komisja posługuje się skalą od 1 do 5 punktów, gdzie 3 punkty są normą.
 • Kryteria oceny uwzględniają:
- staranność wykonania pracy
- dobór barw (wrażenie kolorystyczne)
- inwencja twórcza (projekt indywidualny czy przemysłowy)
- oprawa ( wykończenie)
- estetyka (ogólne wrażenie i czystość pracy).
 • Prace muszą być odebrane osobiście. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac w transporcie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentowanie wpisu!

Etykiety wpisów

Archiwum artykułów