środa, 15 grudnia 2010

Konkurs: Moje miasto - Częstochowa

UWAGA – KONKURS !
     W drugim tygodniu stycznia 2011r. odbędzie się konkurs na temat historii Częstochowy, a także dzisiejszych czasów w naszym mieście pt: „Moje miasto – Częstochowa”. Wszyscy uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, mogą się przygotować do udziału na podstawie pytań i krótkiej historii Częstochowy zamieszczonej w Internecie na stronie
Udział zgłaszamy u nauczyciela historii, pani Bożeny Zwolskiej i u swoich wychowawców.
Na zwycięzców czekają nagrody.


KRÓTKA HISTORIA CZĘSTOCHOWY
     Prawdopodobnie nazwa Częstochowa pochodzi od imienia Częstoch, które nosił założyciel osady. W dokumentach XIII – wiecznych wymieniona jest jako wieś rycerska o nazwie „Częstochowa”. Prawa miejskie nadano jej dopiero u schyłku XIV wieku. Miasto składało się         z dwóch części, ze Starej i Nowej Częstochowy, a w 1826 roku połączono te dwie części w jeden organizm miejski – miasto Częstochowę. Jasna Góra wznosi się 293 metry ponad poziomem morza. Fundatorem i założycielem Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze był książę Władysław Opolczyk. Paulini nazwali klasztorne wzgórze Clarus Mons – Jasna Góra. Właściwą rangę nowo utworzonemu klasztorowi nadał fakt umieszczenia w nim cudownego obrazu Matki Boskiej. Już od XV wieku przybywała tutaj wielka liczba pielgrzymów. Główny napad na klasztor miał miejsce     w 1430 roku. Rabusie uszkodzili cudowny obraz.
W czasie potopu szwedzkiego zamieszkiwało Częstochowę 2,5 tysiąca ludzi.
W 1655 roku doszło do najazdu wojsk szwedzkich na Polskę. Najbardziej znanym wydarzeniem  była bohaterska obrona Jasnej Góry przed Szwedami, która przyniosła sławę klasztorowi,                a Częstochowie popularność w całym kraju. Obroną dowodził przeor ksiądz Augustyn Kordecki.   Z wojen szwedzkich wyszła Częstochowa bardzo zniszczona i zrujnowana. W 1806 roku miasto zajęły wojska Napoleona. Oddziałami dowodził generał Henryk Dąbrowski. Częstochowa znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego.
Od 1812 roku Częstochowa znajdowała się w granicach Królestwa Polskiego. W czasach Królestwa Polskiego połączono Starą i Nową Częstochowę. Miało to znaczenie dla dalszego rozwoju miasta.  Osią tego nowego układu miejskiego była Aleja Najświętszej Maryi Panny. Porządkowano miasto, uprzątnięto ruiny starego ratusza. Poszerzono ulicę Krakowską, a także zlikwidowano cmentarz naprzeciw kościoła św. Zygmunta. W 1826r. nadano Częstochowie nowe prawa. Częstochowa stała się czwartym pod względem wielkości miastem w Królestwie Polskim po Krakowie, Lublinie i Kaliszu.
     W czasie I wojny światowej 1914 – 1918 Częstochowa znalazła się w rękach okupantów austriackich (Jasna Góra) i niemieckich (reszta miasta).
     W okresie międzywojennym nastąpił duży wzrost i rozwój gospodarczy miasta. Ulepszono drogi, powstały kina, teatry, szpitale, obiekty muzealne, biblioteka miejska, szkoły. Miasto uzyskało też wodociągi i kanalizację.
     W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Oddziały polskie opuściły miasto 2 września po bohaterskiej bitwie w pobliżu miasta pod Mokrą. Częstochowę opanowali Niemcy, którzy wprowadzili terror, aby zastraszyć miejscową ludność. Aresztowano wielu wybitnych mieszkańców miasta. Wszystkie ulice zmieniły nazwy na niemieckie. Aleję Najświętszej Maryi Panny nazwano Aleją Adolfa Hitlera.
Najbardziej przerażający obraz miasta to dzieje Żydów. Niemcy stworzyli na terenie miasta getto żydowskie, gdzie zgładzono oraz wywieziono do obozów koncentracyjnych około 40 tysięcy Żydów.
16 stycznia 1945 roku Częstochowa został wyzwolona przez wojska radzieckie.  

PYTANIA KONKURSOWE
  1. Skąd pochodzi nazwa naszego miasta?
  2. W którym wieku Częstochowa otrzymała prawa miejskie?
  3. Z jakich skał zbudowane jest wzgórze Jasnej Góry?
  4. W dolinie jakiej rzeki położona jest Częstochowa?
  5. Jak nazywał się władca, który ufundował klasztor?
  6. Na jakiej wysokości znajduje się wzgórze klasztoru?
  7. Kiedy pojawił się pierwszy człowiek na ziemi częstochowskiej?
  8. Kto namalował obraz Matki Boskiej według legendy?
  9. W jakim mieście dokonano renowacji obrazu po 1430r.?
10. Co ile dni odbywały się targi w Starej Częstochowie?
11. Ile dział posiadała twierdza jasnogórska podczas potopu szwedzkiego?
12. Jakie wojska najechały na Częstochowę w 1655 roku?
13. Kto dowodził obroną Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego?
14. Jak nazywał się Szwed, dowódca oddziałów szwedzkich w 1655 roku atakujących Jasną Górę?
15. Który z królów polskich brał ślub na Jasnej Górze?
16. Oblężenie Jasnej Góry miało miejsce za czasów panowania króla ………?
17. W który roku połączono Starą i Nową Częstochowę?
18. Jakie barwy ma flaga Częstochowy?
19. Kto jest autorem cyklu obrazów pt: „Golgota jasnogórska” znajdujących się w klasztorze?
20. Jak nazywa się główne sanktuarium maryjne w Częstochowie?
21 Jakie zgromadzenie zakonne znajduje się na Jasnej Górze?
22. W czasie II wojny światowej Częstochowa znalazła się pod okupacją ………?
23. Na jakiej wyżynie leży Częstochowa?
24. Jak nazywa się główna ulica miasta?
25. Przez jakie wojska została wyzwolona Częstochowa w 1945 roku?
26. Co znajduje się w herbie Częstochowy?
27. Jak nazywają się bliźniacze miasta Częstochowy?
28. W jakim województwie leży Częstochowa?
29. Kto po raz pierwszy wypowiedział słynne słowa: „Częstochowa to dobre miasto”?
30. Jak nazywa się tradycyjna potrawa kuchni częstochowskiej?
31. Kto jest honorowym obywatelem naszego miasta?
32. Jak nazywa się drużyna żużlowa z Częstochowy?
33. W jakim miejscu odbywają się największe imprezy plenerowe w mieście?
34. Kogo imię nosi znajdująca się w dzielnicy Północ promenada?
35. Jak nazywa się słynna poetka częstochowska?
36. Jaką dyscyplinę sportu uprawiają członkowie częstochowskiego klubu AZS – u?
37. Wymień 3 wyższe uczelnie na terenie naszego miasta?
38. Kogo posąg znajduje się na ławce w III Alei?
39. Wokalistą jakiego zespołu jest częstochowianin – Olek Klepacz?
40. Kogo pomnik znajduje się przed wejściem do klasztoru jasnogórskiego?
41. Kim z zawodu był Władysław Biegański?
42. Jak nazywa się plac przed dworcem głównym PKP?
43. Kogo pomnik stoi na placu Biegańskiego?
44. W jakiej dzielnicy miasta znajduje się stadion żużlowy zawodników CKM „Włókniarz”?
45. Jak nazywa się miejscowość pod Częstochową, gdzie stoczono bitwę we wrześniu 1939 roku?
ODPOWIEDZI
  1. Od imienia Częstoch.
  2. W XIV wieku.
  3. Wapień.
  4. Warty.
  5. Włdysław Opolczyk.
  6. 293m n.m.p.
  7. W epoce kamiennej.
  8. Święty Łukasz.
  9. W Krakowie.
10. Co tydzień.
11. 24 działa.
12. Szwedzkie.
13. Ojciec Augustyn Kordecki.
14. Generał Miller.
15. Michał Korybut Wiśniowiecki.
16. Jana Kazimierza.
17. W 1826 roku.
18. Biały, żółty, niebieski.
19. Jerzy Duda – Gracz.
20. Jasna Góra.
21. Ojców Paulinów.
22. Niemieckie.
23. Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej.
24. Aleje Najświętszej Marii Panny.
25. Wojska radzieckie.
26. Lew i kruk.
27. Loretto - Włoszech,
      Lourdes (Lurd) - Francji.
28. Śląskim.
29. Jan Paweł II.
30. Prażuchy.
31. Jan Paweł II.
32. CKM Włókniarz.
33. Na placu Biegańskiego.
34. Czesława Niemena.
35. Halina Poświatowska.
36. Siatkówkę.
37. Akademia im. Jana Długosza,
      Politechnika Częstochowska,
      Akademia Polonijna,
      Wyższe Seminarium Duchowne.
38. Haliny Poświatowskiej.
39. Formacji Nieżywych Schabów.
40. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego.
41. Lekarzem.
42. Plac Rady Europy.
43. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
44. Zawodzie.
45. Mokra.


       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentowanie wpisu!

Etykiety wpisów

Archiwum artykułów