środa, 23 maja 2012

Terapia przez sztukę

Imprezą towarzyszącą Przeglądowi Małych Form Teatralnych  „Terapia przez sztukę” była Wystawa Twórczości Artystycznej pod hasłem „ŻYJ ZDROWO”. Autorami prezentowanych w klubie „Politechnik” prac byli wychowankowie placówek biorących udział w Przeglądzie, czyli dzieci, młodzież i dorośli z upośledzeniem umysłowym i ruchowym ze szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Wszyscy uczestnicy festiwalu, zaproszeni goście, rodzice, wychowawcy, instruktorzy grup pozytywnie wypowiedzieli się na temat organizacji, przebiegu i celowości Przeglądu „Terapia przez sztukę”. Stwierdzili, że impreza przebiegała w serdecznej i radosnej atmosferze. Był to festiwal radości i uśmiechu. Przegląd jest szansą na pozytywne zaistnienie osób niepełnosprawnych środowisku lokalnym, docenienie ich i zainteresowanie się problemami osób niepełnosprawnych. Uczestnicy i widzowie podkreślali, że walorem imprezy jest to, że osoby niepełnosprawne są wytwórcami kultury,              a nie tylko jej odbiorcami.  Uczniowie z kół teatralnych cieszyli się z możliwości występu przed szerszą publicznością, poznania nowych kolegów zajmujących się podobną działalnością.
Relacje telewizyjne z imprezy można było obejrzeć w telewizji Orion. Znana aktorka Pani Teresa Dzielska udzieliła wywiadu lokalnej telewizji Orion oraz publiczności.
Nadrzędnymi celami imprezy są:
  • kreowanie inwencji artystycznej uczniów z upośledzeniem umysłowym w dziedzinie teatru  i sztuk plastycznych,
  • terapia i zabawa przez sztukę,
  • kształtowanie umiejętności komunikacji pomiędzy widzem a aktorem,
  • wymiana doświadczeń między zespołami z Częstochowy i woj. śląskiego,
  • budzenie świadomości dorastającej młodzieży wokół wartości zdrowego stylu życia
  • zapewnienie dzieciom dostępu do korzystania z obiektów kultury na terenie  miasta,
  • wzbogacanie oferty kulturalnej miasta dla osób niepełnosprawnych,
  • integracja środowiskowa – wdrażanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do życia  w otwartym środowisku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentowanie wpisu!

Etykiety wpisów

Archiwum artykułów